Honorowi obywatele

Rada Miejska we Włodawie tytuł honorowego obywatela miasta Włodawy może nadać – organizacji lub osobie nie mieszkającej na terenie miasta, która włożyła bezinteresownie istotny wkład w rozwój miasta lub dokonała czynu humanitarnego o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa miasta, a jej autorytet jest powszechny wśród mieszkańców miasta.

HONOROWI OBYWATELE MIASTA WŁODAWY:

1. Uchwałą Nr IV/25/90 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 9 lipca 1990 r. RM nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy Panu Józefowi Franciszkowi Fertowi

2. Uchwałą Nr X/89/95 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 marca 1995 r. RM nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy Panu dr Jerzemu Chmielowi

3. Uchwałą Nr XXXII/269/97 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 27 czerwca 1997 r. RM nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy Panu mgr Kazimierzowi Stanisławowi Leszczyńskiemu

4. Uchwałą Nr XXV/209/2000 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 grudnia 2000 r. RM nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy Panu Witoldowi Szczepanowi Grabosiowi

5. Uchwałą Nr VIII/62/2003 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 12 września 2003 r. RM nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy Panu Profesorowi Zwyczajnemu dr hab. Edwardowi Olszewskiemu

6.Uchwałą Nr XI/51/07 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 31 sierpnia 2007 r. RM nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy Księdzu Józefowi Brzozowskiemu

7. Uchwałą Nr XLVIII/229/113 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 27 grudnia 2013 r. RM nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy księdzu prałatowi Romanowi Wiszniewskiemu

Rada Miejska we Włodawie może przyznać godność „Primus civis urbis Vlodaviae” mieszkańcowi miasta, który swą wieloletnią pracą i działalnością publiczną przyczynił się w istotny sposób do rozwoju miasta, a jego autorytet wśród mieszkańców jest powszechny.

PRIMUS CIVIS URBIS VLODAVIAE:

1. Uchwałą Nr XXXXI/252/93 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 27 września 1993 r. RM przyznała godność „Primus civis urbis Vlodaviae” Panu Tadeuszowi Garbaciakowi

2. Uchwałą Nr XIV/143/04 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 26 marca 2004 r. RM przyznała godność „Primus civis urbis Vlodaviae” Panu Januszowi Kalinowskiemu

3. Uchwałą Nr XI/52/07 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 31 sierpnia 2007 r. RM przyznała godność „Primus civis urbis Vlodaviae” Księdzu Józefowi Brzozowskiemu

4. Uchwałą Nr XLVIII/230/13 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 27 grudnia 2013 r. RM przyznała godność „Primus civis urbis Vlodaviae” Panu Zenonowi Niziołowi

5. Uchwałą Nr X/47/15 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 czerwca 2015 r. RM przyznała godność „Primus civis urbis Vlodaviae” Panu Edmundowi Feliksowi Brożkowi

Śledź nas na :
close