Informacje ogólne

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Miejska Włodawa prowadzi w ramach zadań własnych 7 placówek oświatowo – wychowawczych, w tym:

1) trzy przedszkola:
– Przedszkole Miejskie nr 1,
– Przedszkole Miejskie nr 2,
– Miejskie Przedszkole Integracyjne,
2) dwie szkoły podstawowe:
– Szkołę Podstawową nr 2,
– Szkołę Podstawową nr 3,
3) jedno gimnazjum:
– Publiczne Gimnazjum nr 1,
4) jeną szkołę muzyczną:
– Szkołę Muzyczną I Stopnia.

 

Śledź nas na :
close