Obowiązek nauki

Informacja dla rodziców dzieci w wieku 16-18 lat

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), rodzice młodzieży w wieku 16 –18 lat są zobowiązani do powiadamiania organów gminy (Burmistrza Włodawy) o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o poinformowanie, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego każdego roku o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dziecko. Powyższą informację proszę przedłożyć na dołączonym druku w pokoju nr 18 Urzędu Miejskiego we Włodawie lub przesłać pocztą na adres:

DRUK DO POBRANIA – kliknij, aby pobrać.

Urząd Miejski we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa
lub drogą elektroniczną na adres:

e-mail: mgruszecka@wlodawa.eu

Śledź nas na :
close