Przebudowa dróg powiatowych we Włodawie: ul. Kraszewskiego, ul. Zabagonie, ul. Waligóry, ul. Żołnierzy Win, ul. Ogrodowa

Przebudowa dróg powiatowych we Włodawie: ul. Kraszewskiego, ul. Zabagonie, ul. Waligóry, ul. Żołnierzy Win, ul. Ogrodowa

Termin: lata 2010-2011

Koszt: wartość inwestycji: 8.235.634,62

środki Gminy Miejskiej Włodawa: 561.386,69

W porozumieniu z Powiatem Włodawskim, przy pomocy finansowej Gminy Miejskiej Włodawa zrealizowano zadanie inwestycyjne

pn. „Przebudowa dróg powiatowych we Włodawie: ul. Kraszewskiego, ul. Zabagonie, ul. Waligóry, ul. Żołnierzy Win, ul. Ogrodowa”

wchodzące w skład projektu

„Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”

 

Śledź nas na :
close