Urzędy i instytucje

URZĘDY

Urząd Miejski
Al. J. Piłsudskiego 41
tel. 82 57 21 444
fax. 82 57 22 454
www.wlodawa.eu

Starostwo Powiatowe
Al. J. Piłsudskiego 24,
tel. 82 57 21 510
www.powiatwlodawski.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Niecała 2
tel. 82 57 25 240
www.pup.wlodawa.pl

Urząd Skarbowy
ul. Czworobok 18/24,
tel. 82 57 24 400
www.us.wlodawa.pl

Urząd Gminy
Al. Jana Pawla II 22
tel/fax 82 57 21 234
www.gmina-wlodawa.pl

OŚWIATA

Miejskie Przedszkole Integracyjne
ul. Szkolna 5
tel. 82 572 22 231

Przedszkole Miejskie nr 2
ul. Sierpińskiego 4
tel. 515 286 538

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Kopernika 3
tel. 82 57 21 345
www.sp2wlodawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
os. Kleeberga, ul. prof. Sierpińskiego 4,
tel. 82 57 21 138
www.sp3.w.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Partyzantów 13
tel. 82 57 21 336

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Szkolna 7
tel. 82 57 21 068

Publiczne Gimnazjum nr 2
ul. Szkolna 1
tel. 82 57 25 777

I Liceum Ogólnokształcące
ul. Szkolna 1
tel. 82 57 21 023

Zespól Szkól Zawodowych
i II Liceum Ogólnokształcące Włodawa
ul. Modrzewskiego 24a
tel. 82 57 21 488

Przedszkole Miejskie Nr 1
ul. Słowackiego 16
tel. 82 57 22 459

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Sztabowa 3
tel. 82 57 21 470

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Przechodnia 13
tel. 82 57 21 103

Biblioteka Pedagogiczna
ul. Sierpińskiego 4
tel. 82 5722-453

INNE INSTYTUCJE

 

Włodawski Dom Kultury
Al. J. Piłsudskiego 10
22-200 Włodawa
tel. 82 57 21 751
tel/fax. 82 57 21 623
www.wdk.wlodawa.eu

Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego
ul. Czerwonego Krzyża 7
tel. 82 57 22 178
www.muzeum.wlodawa.metronet.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie
22-200 Włodawa
ul. Szkolna 4
tel. 82 57 21 259
fax. 82 57 22 584
www.mosir.wlodawa.eu

Zespół Opieki Zdrowotnej (szpital)
Al. J. Piłsudskiego
tel. 82 57 21 333
tel. 82 57 21 231
tel. 82 57 21 232
tel. 82 57 21 233

Przychodnia Rejonowa Specjalistyczna
Al. J. Piłsudskiego
tel. 82 57 21 333
tel. 82 57 21 231
tel. 82 57 21 232
tel. 82 57 21 233

Dział Pomocy Doraźnej
Al. J. Piłsudskiego
tel. 999

Poczta Polska SA Włodawa
ul. 11 listopada 6
tel. 82 57 21 744
tel. 82 57 21 574
tel. 82 57 21 123

Komenda Powiatowa Policji
Al. J. Piłsudskiego 51
tel. 82 57 21 100

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul.1000-lecia PP 8
tel. 82 57 21 008

Prokuratura Rejonowa
Al. J. Piłsudskiego 41
tel. 82 57 21 211

Sad Rejonowy
ul. Sejmowa 7
tel. 82 57 21 524
tel. 82 57 21 523
tel. 82 57 21 343

Dworzec PKS Włodawa
ul. Chełmska
tel. 82 57 24 650

Lecznica dla zwierząt
ul. Suchawska 5
tel. 82 57 21 446

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Al. J. Piłsudskiego 66
tel. 82 57 21 405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. J. Piłsudskiego 41
tel. 82 57 21 321

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Al. J Piłsudskiego 66
tel. 082 57 25 710, 082 57 25 485
tel/fax. 082 57 25 538
e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

Śledź nas na :
close