Category Archives: Konkursy

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego z rodzaju: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego z rodzaju: działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego z rodzaju: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z rodzaju: działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego z rodzaju: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego z rodzaju: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego z rodzaju: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z rodzaju: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z rodzaju: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego z rodzaju: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z rodzaju: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 21 kwietnia br.

Śledź nas na :
close