Category Archives: MIASTO

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego z rodzaju: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Rusza wakacyjne kolejowe połączenie stolicy Polesia Zachodniego miasta Włodawy z Chełmem.

📣Już 24 czerwca premiera letniego wakacyjnego weekendowego ⛱️ 🌞połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 81 Chełm – Włodawa. Pociąg przewozów regionalnych spółki POLREGIO❤️ będzie kursował w soboty i niedziele, aż do końca sierpnia. Kursy odbywać się będą dwa razy dziennie

Raport o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za 2022 rok

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) w bieżącym roku Burmistrz Włodawy przedstawił Radzie Miejskiej we Włodawie Raport o stanie Gminy Miejskiej

Kolej coraz bliżej Włodawy

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel złożyli we wtorek podpisy na 5 umowach z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+. Jeden z nich zakłada budowę linii kolejowej do Włodawy.

Można już składać wnioski o dodatek węglowy!

Burmistrz Miasta Włodawa informuje o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3000 zł. Wnioski w Urzędzie Miejskim we Włodawie można składać od dnia 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie

W najbliższą Sobotę startuje wakacyjne połączenie kolejowe na linii 81 Chełm – Włodawa

Szynobus SA103-107 stoi na stacji kolejowej Włodawa

📣W dniu jutrzejszym spółka POLREGIO❤️ uruchomi letnie, weekendowe ⛱️ 🌞 połączenie na malowniczej linii kolejowej nr 81 Włodawa – Chełm. Pociąg przewozów regionalnych będzie kursował w soboty i niedziele, aż do początku października. Kursy odbywać się będą dwa razy dziennie

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z rodzaju: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Czyste powietrze – spotkanie informacyjne

Burmistrz Miasta Włodawa serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”,które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2022 r. w godz. 9:00 – 15:00 w specjalnie przygotowanym stanowisku, zlokalizowanym w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie.

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z rodzaju: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 21 kwietnia br.

Oferta realizacji zadania pożytku publicznego

Oferta realizacji zadania pożytku publicznego z rodzaju: edukacja, oświata i wychowanie.

Urząd Miejski we Włodawie utworzył specjalne konto do wpłat – „POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY -DAROWIZNA”

Śledź nas na :
close