Category Archives: MIASTO

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z rodzaju: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Czyste powietrze – spotkanie informacyjne

Burmistrz Miasta Włodawa serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”,które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2022 r. w godz. 9:00 – 15:00 w specjalnie przygotowanym stanowisku, zlokalizowanym w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie.

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z rodzaju: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 21 kwietnia br.

Oferta realizacji zadania pożytku publicznego

Oferta realizacji zadania pożytku publicznego z rodzaju: edukacja, oświata i wychowanie.

Urząd Miejski we Włodawie utworzył specjalne konto do wpłat – „POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY -DAROWIZNA”

Obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że zgodnie z art. 3 ust.  3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych

Nadzwyczajna LVI sesja Rady Miejskiej we Włodawie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz § 18 Statutu Gminy Miejskiej Włodawa zwołuję w dniu 13kwietnia 2022 r., o godz. 14:00 –

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej we Włodawie

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 18 pkt 4 Statutu Gminy Miejskiej Włodawa zwołuję w dniu 11 stycznia 2022

Konsultacje projektu skateparku oraz modułowego toru rowerowego typu „Pump track”

Szanowni Mieszkańcy!Chcąc uatrakcyjnić możliwość aktywnego spędzania czasu wśród młodzieży i dzieci podjąłem działania zmierzające do budowy skateparku oraz modułowego toru rowerowego typu „Pump track” na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie. Aktualnie jesteśmy na etapie

Trening uruchamiania systemów alarmowych

Na terenie całego województwa lubelskiego przeprowadzony będzie trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy. „W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 nadany

XXXVIII sesja Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 13.00 – na XXXVIII sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad: