Category Archives: REWITALIZACJA

Rusza wakacyjne kolejowe połączenie stolicy Polesia Zachodniego miasta Włodawy z Chełmem.

📣Już 24 czerwca premiera letniego wakacyjnego weekendowego ⛱️ 🌞połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 81 Chełm – Włodawa. Pociąg przewozów regionalnych spółki POLREGIO❤️ będzie kursował w soboty i niedziele, aż do końca sierpnia. Kursy odbywać się będą dwa razy dziennie

Kolejne środki zewnętrzne na remont zabytkowego centrum Włodawy

Niemal milion złotych z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych otrzyma miasto Włodawa na remont ulicy Rynek.

Konsultacje Aktualizacji Programu Rewitalizacji Włodawy

Zapraszamy do udziału w konsultacjach Aktualizacji „Programu Rewitalizacji Włodawy na lata 2017 – 2023”. Zgodnie z trybem opisanym w Rozdziale 11.2. Zasady i tryb aktualizacji programu, zgłoszenia projektów do Programu odbywają się w trybie ciągłym, pod warunkiem spełniania celów Programu

Program Rewitalizacji Włodawy oceniony pozytywnie

Program Rewitalizacji Włodawy uchwalony w maju br., uzyskał pozytywną ocenę i decyzją Zarządu Województwa został wpisany na oficjalną listę programów rewitalizacji.

[AUDIO] Spotkanie w sprawie rewitalizacji – 02.03.2017 r.

W dniu 2 marca 2017 r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące „Programu Rewitalizacji Włodawy”. Serdecznie zapraszamy do posłuchania relacji audio z tego wydarzenia 🙂 [soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/310651380″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”450″ iframe=”true” /]

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW DO PROGRAMU REWITALIZACJI

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, grupy nieformalne, fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, przedsiębiorców, organizacje wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie oraz instytucje działające na terenie i na rzecz miasta Włodawy do składania propozycji swoich projektów do „Programu Rewitalizacji Włodawy”.

Konsultacje podziału miasta Włodawy na jednostki analityczne

Dla celów wyznaczenia obszarów zdegradowanych na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego, proces diagnostyczny należy oprzeć o wydzielone z jej obszaru jednostki strukturalne, w sposób odpowiadający istniejącym powiązaniom funkcjonalno-przestrzennym.

Rozmawiali o rewitalizacji

Mieszkańcy Włodawy, przedsiębiorcy oraz przedstawicie stowarzyszeń, instytucji samorządowych i rządowych wzięli udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących programu rewitalizacji miasta.

Zaproszenie do udziału w tworzeniu programu rewitalizacji

Burmistrz Włodawy zaprasza mieszkańców Włodawy w szczególności przedsiębiorców, fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe, a także przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących opracowania programu rewitalizacji miasta.

Program Rewitalizacji Włodawy

Czym jest Rewitalizacja ? Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i

Śledź nas na :
close