Category Archives: Sesja

Raport o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za 2022 rok

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) w bieżącym roku Burmistrz Włodawy przedstawił Radzie Miejskiej we Włodawie Raport o stanie Gminy Miejskiej

Zaproszenie na LI sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam mieszkańców Włodawy w dniu 29 grudnia 2021 r., o godz. 10:00 na LI sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

Zaproszenie na XXV sesji Rady Miejskiej we Włodawie

Informuję że, w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41.

XI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej we Włodawie – NADANIE TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA

IX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Włodawie

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 18 Statutu Gminy Miejskiej Włodawa  zwołuję w dniu 17 maja 2019

Śledź nas na :
close