Category Archives: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego MOF Włodawa

Zakończenie konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”

W dniach od 17 kwietnia do 17 maja 2024 roku prowadzone były konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”. Dokument ten określa m.in, czy realizacja założeń zawartych w

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu  „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”

Gmina Miejska Włodawa, działając wspólnie z Gminą Włodawa, spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji

Zakończenie konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”

W dniach od 14 lutego do 20 marca 2024 roku prowadzone były konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”, który opracowany został przez partnerstwo Miasta i Gminy Włodawa. Dokument ten wyznacza najważniejsze cele

Spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”

W dniu 19 marca 2024 roku o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie (parter) odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”. Dokument obejmuje obszar

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”

Śledź nas na :
close