Czyste powietrze – spotkanie informacyjne

Burmistrz Miasta Włodawa serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”,
które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2022 r. w godz. 9:00 – 15:00 w specjalnie przygotowanym stanowisku, zlokalizowanym w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie.

W trakcie spotkania będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Ponadto w siedzibie Urzędu Miejskiego we Włodawie funkcjonuje GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”. Punkt czynny jest każdego dnia pracy urzędu.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.
Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Więcej informacji o Programie „Czyste Powietrze” można uzyskać pod adresem czystepowietrze.gov.pl