Budowa mostu na rzece Włodawka

W 2008 roku stary, drewniany most na rzece Włodawce został rozebrany, gdyż jego konstrukcja uległa znacznemu zużyciu, co groziło zawaleniem. Brak mostu w znaczny sposób ograniczał mieszkańcom miasta dostęp do terenów nadbużańskich a przede wszystkich do ogrodów działkowych.

Koszt budowy nowego mostu szacowano nawet na około 3 milionów złotych. Pojawiła się jednak szansa realizacji takiej inwestycji za kwotę prawie 10 razy mniejszą. Dzięki przedsiębiorczości władz miasta w projekt udało się zaangażować wojsko, co znacznie zmniejszyło koszt inwestycji. Żołnierze postawili most w ramach ćwiczeń, a samorząd zapewnił dojazd i utrzymanie wojskowych oraz wszystkie niezbędne materiały budowlane. Rozmowy w tej sprawie trwały wiele miesięcy. Były prowadzone nie tylko z dowództwem 1 Batalionu Drogowo-Mostowego w Dęblinie, który chciał się podjąć tego zadania, ale również ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. W związku z tym, że teren budowy jest częścią strefy ekspozycji krajobrazu i leży w granicach ścisłej strefy konserwatorskiej niezbędne było uzyskanie zgody konserwatora zabytków. Ostatecznie konsultacje zakończyły się sukcesem i latem 2009 roku przy ul. Mostowej rozpoczęto pierwsze prace.

Ponad 30-osobowa grupa żołnierzy na czas budowy zamieszkała we włodawskich szkołach. Prace budowlane trwały niespełna 3 miesiące. W porównaniu ze starym mostem nowy, stalowo-drewniany jest nieco dłuższy. W przyszłości ma być początkiem tak zwanej Promenady Nadbużańskiej i zapewnić obsługę komunikacyjną obiektom kulturalno-turystycznym w „starej Kaflarni”. Uroczyste poświęcenie mostu i przekazanie do użytkowania odbyło się w październiku 2009 roku.

no images were found

Śledź nas na :
close