Budowa oświetlenia przy ul. Okunińskiej

Budowa oświetlenia przy ul. Okunińskiej(etap II – wraz z ulicami dolotowymi)

koszt – 125.127,16 zł

termin realizacji – 2008 r.

Śledź nas na :
close