Modernizacja parku przy ul. Mielczarskiego

Modernizacja parku przy ul. Mielczarskiego

koszt – 514.412,27 zł

termin realizacji 2009 r.

Zadanie zostało sfinansowane z miejskiego funduszu ochrony środowiska.

Po wielu latach, w 2009 roku, został uporządkowany i zagospodarowany teren parku miejskiego we Włodawie. Alejki zostały wybrukowane. Postawiono przy nich ławki, stylowe latarnie i kosze na śmieci. Dziś jest to bezpieczne i spokojne miejsce, sprzyjające odpoczynkowi, ale nie zabawie. Park znajduje się bowiem na terenie byłego cmentarza żydowskiego.

Prace przeprowadzono za zgodą i pod nadzorem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, z nim też konsultowano projekt, po wcześniejszym podpisaniu przez burmistrza i przedstawicieli Gminy Wyznaniowej ugody w sprawie udostępnienia terenu. O istnieniu dawnej nekropolii przypomina stojąca w centrum rzeźba oraz tablice przy wejściu z regulaminem korzystania z terenu.

Za ponad 0,5 miliona złotych wykonano alejki z kostki brukowej o łącznej powierzchni ponad 2 700 mkw, teren został uporządkowany i zagospodarowany. W parku ustawiono 24 ławki, zainstalowano 16 stylowych latarni i oraz kosze na śmieci. Na centralnym placu parku ustawiono rzeźbę artysty Marcina Michalaka powstałą podczas Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych „Znaki Pogranicza”. Kamień opleciony liną o trzech końcach symbolizuje wielokulturowość Włodawy.

Z uwagi na specyficzny charakter miejsca oraz jego historię, w parku nie wolno urządzać zabaw, spożywać alkoholu, wyprowadzać do niego psów oraz wjeżdżać pojazdami mechanicznymi.

W następnych latach w parku planuje się wydzielenie miejsca na urządzenie pamiątkowego lapidarium na bazie historycznych, zabytkowych macew.

no images were found

Śledź nas na :
close