Laureaci Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza VI Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa 2024 wyłonieni

27 maja 2024 r. Jury IV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza, przebiegającego pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego, zorganizowanego w ramach VI Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa 2024 w składzie:
Waldemar Michalski – przewodniczący – poeta, eseista, redaktor „Akcentu”,
Anna Kistelska – polonistka, teatrolog, wieloletnia redaktorka wydawnictw kulturalnych, animatorka kultury,
Aldon Dzięcioł – poeta, prozaik, eseista, regionalista,
po rozpatrzeniu wszystkich nadesłanych na konkurs wierszy z regulaminowym wykorzystaniem czterech słów z języka polesko-nadbużańskiego: uhoń (ogień), piwnocz (północ), swarka (kłótnia), kryła (skrzydła) jury wyłoniło Laureatów tegorocznej edycji konkursowej.

Oto nagrodzeni i wyróżnieni, w porządku alfabetycznym, wg. nazwisk, bez określenia zdobytej lokaty:
Piotr Bartnik z Wołomina, wiersz „Kryła”;
Tadeusz Charmuszko z Suwałk, wiersz „Siła Bugu”;
Teresa Kupracz z Włodawy, wiersz „Nie czekaj”;
Sabina Kuśmicka z Lublina, wiersz „Nie płosz snów”;
Małgorzata Machnica z Lublina, wiersz „Nad Bugiem”.

Gratulujemy sukcesu!

Laureatów zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach VI Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2024 oraz odbioru nagród i wyróżnień.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie podczas Gali zamykającej VI Międzynarodowy Trójstyk Literacki Włodawa’ 2024.

„Jury dziękuje organizatorom: burmistrzowi miasta Włodawy p. Wiesławowi Muszyńskiemu, Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie, Włodawskiemu Domowi Kultury, Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie oraz lubelskiemu Oddziałowi Związku Literatów Polskich w Lublinie za organizację kolejnej edycji ważnego konkursu poetyckiego przypominającego tradycje języka pogranicza polesko-nadbużańskiego, który wprawdzie nie stworzył własnego piśmiennictwa, to jednak posługiwały się nim na co dzień liczne pokolenia mieszkańców po obydwu stronach Bugu”.
Prot. komisji konkursowej z dn. 27.05.2024 r.

Śledź nas na :
close