Ławeczka Krystyny Krahelskiej we Włodawie

Gmina Miejska Włodawa zrealizowała projekt pn. : „Zagospodarowanie terenu działki nr 960/2 przy al. J. Piłsudskiego we Włodawie z elementami małej architektury-ławeczka Krystyny Krahelskiej wraz z infrastrukturą”

Miasto Włodawa wzbogaciło się o nową atrakcję turystyczną nawiązującą do znanej postaci Krystyny Krahelskiej. W ramach projektu powstała ławeczka z postacią Krystyny Krahelskiej- łączniczki Powstania Warszawskiego, autorki wielu wierszy i pieśni patriotycznych. Pozowała również do rzeźby pomnika Warszawskiej Syrenki. Krystyna Krahelska w latach 1943-1944 mieszkała we Włodawie, nieopodal miejsca, w którym stoi ławeczka z jej postacią.

Celem projektu było uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców miasta Włodawa poprzez zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w ogólnodostępne elementy małej architektury nawiązujące do postaci Krystyny Krahelskiej.

Gmina Miejska Włodawa pozyskała dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 34 830,96 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość całkowita projektu wynosi 75 726,80 zł

Śledź nas na :
close