Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Miejska Włodawa, podaje do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz wysokość kwot tego wsparcia.

LP. Nazwa szkoły Koszt całkowity w zł Kwota wnioskowana z Priorytetu 3 Finansowy wkład własny w zł
1 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 15 000,00 zł 12 000,00 zł 3 000,00 zł
2 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie 15 000,00 zł 12 000,00 zł 3 000,00 zł
3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie 15 000,00 zł 12 000,00 zł 3 000,00 zł
  RAZEM 45 000,00 zł 36 000,00 zł 9 000,00 zł
Śledź nas na :
close