Od 16 kwietnia zostanie otwarte targowisko miejskie „Mój Rynek” przy ul. Lubelskiej

Burmistrz Włodawy informuje, że od dnia 16 kwietnia 2020 r. zostanie otwarte targowisko miejskie „Mój Rynek” przy ul. Lubelskiej we Włodawie TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA SPRZEDAWCÓW TOWARÓW ROLNO – SPOŻYWCZYCH.

ZASADY KORZYSTANIA Z TERENU TARGOWISKA Miejskiego „MÓJ RYNEK” ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. LUBELSKIEJ WE WŁODAWIE PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA:

  1. Targowisko czynne będzie w każdy czwartek od dnia 16.04.2020 r. w godzinach 6:00 – 14:30 tylko dla sprzedawców produktów rolnych i spożywczych,
  2. Otwarta będzie tylko jedna brama wjazdowa od ul. Długiej (od strony Biedronki),
  3. Zarządca targowiska, jeśli będzie to konieczne może ograniczyć liczbę klientów przebywających w tym samym czasie na targowisku do max. 3 klientów na 1 punkt handlowy,
  4. Należy stosować właściwą higienę rąk. Osoby wchodzące na teren targowiska powinny mieć założone rękawiczki i maseczki,
  5. Sprzedający we własnym zakresie zaopatrzą się w środki ochronne (płyn dezynfekujący, rękawiczki itp.) zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,
  6. Należy zachować bezpieczną odległość klient – klient, klient – sprzedawca, sprzedawca – sprzedawca (min. 1,5 metra),
  7. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego należy w miarę możliwości korzystać z płatności bezgotówkowych.

Przestrzega się sprzedawców oraz kupujących o zachowanie wszelkich norm ostrożności.
(Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 ( Dz. U. poz. 658))