Od 30 kwietnia targowisko miejskie „Mój Rynek” otwarte dla wszystkich sprzedawców

Burmistrz Włodawy informuje, że od dnia 30 kwietnia 2020 r. zostanie otwarte targowisko miejskie „Mój Rynek” przy ul. Lubelskiej we Włodawie DLA WSZYSTKICH SPRZEDAWCÓW

ZASADY KORZYSTANIA Z TERENU TARGOWISKA Miejskiego „MÓJ RYNEK” ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. LUBELSKIEJ WE WŁODAWIE PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA:

1. Targowisko czynne będzie w każdy czwartek od dnia 30.04.2020 r. w godzinach 6:00 – 14:30 dla wszystkich sprzedawców,
2. Otwarta będzie tylko jedna brama wjazdowa od ul. Długiej (od strony Biedronki),
3. Zarządca targowiska, jeśli będzie to konieczne może ograniczyć liczbę klientów przebywających w tym samym czasie na targowisku do max. 3 klientów na 1 punkt handlowy,
4. Należy stosować właściwą higienę rąk. Osoby wchodzące na teren targowiska powinny mieć założone rękawiczki i maseczki,
5. Sprzedający we własnym zakresie zaopatrzą się w środki ochronne (płyn dezynfekujący, rękawiczki, maseczki itp.) zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,
6. Należy zachować bezpieczną odległość klient – klient, klient – sprzedawca, sprzedawca – sprzedawca (min. 1,5 metra),
7.Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego należy w miarę możliwości korzystać z płatności bezgotówkowych.

Przestrzega się sprzedawców oraz kupujących o zachowanie wszelkich norm ostrożności.
(Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 i 26 kwietnia 2020 ( Dz. U. poz. 697 i 750))