Ósmoklasiści sprawdzali się z testu wiedzy o samorządzie

W dniu 8 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie odbyła się IV edycja Powiatowego Testu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Udział w nim wzięło 39 uczniów klas ósmych ze szkół podstawowych z powiatu włodawskiego. Zgłoszeń wpłynęło blisko 50, ale nie wszyscy dotarli na konkurs.

Test składał się z 25 pytań, w tym jednego tzw. podwójnego, więc maksymalnie można było uzyskać 26 pkt. Nie należał do najprostszych. Młodzież musiała wykazać się wiedzą podstawową z podręczników do nauki Wiedzy o Społeczeństwie, jak również wiedzą dodatkową z zakresu Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
O tym, jak trudny był to test świadczy chociażby to, że nikomu nie udało się uzyskać maksymalnej liczby punktów. Najlepiej poradziła sobie Aleksandra Grabowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie. Zdobyła 21 pkt. Drugie miejsce ex aequo zajęli: Zofia Klimiuk i Lena Łukaszewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie oraz Mikołaj Szymański ze Szkoły Podstawowej w Orchówku. Zdobyli po 20 pkt. Na trzeciej pozycji z dorobkiem 19 pkt. uplasowała się Julia Obara ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie.
Najlepsza trójka otrzymała nagrody rzeczowe. Główną nagrodą był tablet, ale drobne upominki otrzymali wszyscy uczestnicy testu. Udział w rywalizacji to również dodatkowe punkty dla uczniów, które będą brane pod uwagę podczas naboru do szkoły podstawowej. Z pewnością okażą się pomocne.
Organizatorami IV Powiatowego Testu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym byli: Starostwo Powiatowe we Włodawie, Urząd Miejski we Włodawie oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie.
Pomysłodawcą konkursu była Małgorzata Oleniak, nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie oraz historii. Nad jego przebiegiem czuwała trzyosobowa komisja, której przewodniczącym był dyrektor szkoły Eugeniusz Omelczuk. Skład uzupełnili: Małgorzata Oleniak oraz Mariusz Czuj, który także jest nauczycielem historii i WOS w ZSZ Nr I i II LO we Włodawie.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów oraz powodzenia podczas naboru do szkoły ponadpodstawowej, aby każdy dostał się na wymarzony kierunek.