POLSKI ŁAD

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

 Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/polski-lad/

Gmina Miejska Włodawa realizuje następujące projekty z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

I edycja pierwsza:

1. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie”

Opis zadania: docieplenie ścian nadziemia, docieplenie ścian fundamentowych
i piwnic, remont dachu z wyjątkiem ciągów komunikacyjnych oraz dachu nad salą gimnastyczną z zapleczem, remont dachu z płyt poliwęglanowych nad ciągami komunikacyjnymi, wymiana stolarki okiennej oraz ścianki z luksferów na okna PCV, wymiana stolarki okiennej oraz ścianki z luksferów na okna PCV, wymiana klamek
z kluczem, wymiana stolarki drzwiowej na aluminiowe, wymiana podokienników zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich dachu, wymiana rynien i rur spustowych, remont murków przy schodach, docieplenie podcieni, remont opaski odwadniającej
i odbudowa chodnika, remont instalacji odgromowej, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, remont i czyszczenie kominów

Kwota dofinansowania: 5 103 000,00 zł

2.„Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Pocztowej we Włodawie”

Opis zadania: wykonanie nowej nawierzchni dróg gminnych, zjazdów, chodników, ścieżki rowerowej, częściowo oświetlenia ulicznego, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, odtworzenie zieleńców oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kwota dofinansowania: 2 755 000,00 zł

II. Edycja 2 :

„Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska, ul. Krzywa, ul. Klasztorna, ul. Saperów, ul. 9PAC, ul. Sztabowa oraz budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym”

Opis zadania: Inwestycja zakłada kompleksową przebudowę dróg gminnych nr 104324L – ul. Wiejska, 104264L – ul. Krzywa, 104253L – ul. Klasztorna, 104297L – ul. Saperów – dojazd do Placówki Straży Granicznej we Włodawie, 104284L – ul. 9 Pułku Artylerii Ciężkiej, 104314L – ul. Sztabowa we Włodawie oraz budowę głównych dróg wewnętrznych na osiedlach Kamiennym i Ceglanym we Włodawie. W ramach zadania zostaną wykonane chodniki, ciągi rowerowe, zjazdy, miejsca parkingowe, oświetlenie drogowe. Inwestycja przewiduje likwidację barier architektonicznych oraz wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych, przystanków autobusowych, odtworzenie zieleńców, wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Kwota dofinansowania: 9 384 356,65 zł

Śledź nas na :
close