Pomoc w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii

Jedną z form działań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii jest udzielanie pomocy terapeutycznej, prawnej oraz psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych, osobom współuzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH odbywają się w soboty w godzinach 12.00 – 14.00 w Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie, ul. Szkolna 7, budynek Szkoły Muzycznej we Włodawie, parter (sala 43)
Prowadząca: Anna Nowosad, specjalista psychoterapii uzależnień

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, SZKODLIWIE ZAŻYWAJĄCYCH odbywają się w soboty w godzinach 14.00 – 16.00 w Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie, ul. Szkolna 7, budynek Szkoły Muzycznej we Włodawie, parter (sala 43). Prowadząca: Anna Nowosad, specjalista psychoterapii uzależnień

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH – GRUPA ZAAWANSOWANA odbywają się w soboty w godzinach 16.00 – 18.00 w Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie, ul. Szkolna 7, budynek Szkoły Muzycznej we Włodawie, parter (sala 43). Prowadząca: Anna Nowosad, specjalista psychoterapii uzależnień.

PORADY PRAWNE udzielane są w czwartki w godzinach 16.00 – 18.00 w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie, ul. Szkolna 7, budynek Szkoły Muzycznej we Włodawie, parter (sala 43)
Prowadząca : Anna Wegiera – Walasek

POMOC PSYCHOLOGICZNA udzielana jest w środy w godzinach 16.30 – 18.30 w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie, ul. Szkolna 7, budynek Szkoły Muzycznej we Włodawie, parter (sala 43)
Prowadząca: Katarzyna Fiała

Śledź nas na :
close