Przed nami VI Międzynarodowy Trójstyk Literacki

Międzynarodowy Trójstyk Literacki to coroczne spotkania ludzi pióra z Polski i zagranicy, Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji i integracji środowisk literackich.

Tegoroczna edycja rozpocznie się uroczystą galą, która odbędzie się w czwartego 13 czerwca o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie. W trakcie gali wręczone zostaną Laury Międzynarodowego Trójstyku Literackiego twórcom z Ukrainy i Polski. Decyzją Kapituły, której przewodniczy dr Artur Sępoch, otrzymają je Mykoła Martyniuk (poeta, krytyk, redaktor, wydawca oraz tłumacz literatury polskiej) oraz Marek Wawrzkiewicz (poeta, krytyk, eseista, tłumacz języków słowiańskich). Po zakończeniu uroczystej gali uczestnicy udadzą się do sali kina Włodawskiego Domu Kultury, gdzie odbędzie się spektakl teatralny Partita dla dwojga w wykonaniu aktorów Teatru Panopticum z Młodzieżowego Domu Kultury Pod Akacją w Lublinie.

Drugi dzień VI Międzynarodowego Trójstyku Literackiego to przede wszystkim sympozjum literackie, które odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. W jego trakcie zaplanowano prezentację współczesnej poezji Ukrainy, omówienie twórczości i działalność literatów białoruskich na emigracji w Polsce oraz wystąpienie reżysera, literata, redaktora Kwartalnika Literacko-Kulturalnego Znad Wilii Romualda Mieczkowskiego. Na zakończenie VI Międzynarodowego Trójstyku Literackiego ogłoszone zostaną wyniki IV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza.