Raport o stanie miasta

Przedstawiamy Państwu raport dotyczący stanu miasta Włodawa za rok 2023. Raport ten stanowi szczegółową analizę kluczowych aspektów życia społeczno – gospodarczego, infrastruktury oraz działań podejmowanych przez władze miejskie w ciągu minionego roku. Jest to istotne narzędzie pozwalające mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz interesariuszom na zrozumienie aktualnej sytuacji miasta oraz planowanie przyszłych działań i inwestycji.

Obowiązek przedstawienia radzie raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 z późn.zm.)

Raport o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za 2023 rok

Śledź nas na :
close