Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Miejska Włodawa otrzymała dofinansowanie na „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023

Kwota przyznanych środków w formie dotacji celowej z budżetu państwa to

140 174,00 zł.

Klub Senior + powstanie w budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 41. Część istniejących pomieszczeń zostanie przystosowana na potrzeby Klubu Senior + Termin realizacji inwestycji to 31.12.2023 r.

Śledź nas na :
close