Zakończenie konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”

W dniach od 17 kwietnia do 17 maja 2024 roku prowadzone były konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”.

Dokument ten określa m.in, czy realizacja założeń zawartych w projekcie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030” sprzyjać będzie racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska, minimalizacji powstawania i emisji zanieczyszczeń do środowiska, w jaki sposób wpłynie ona na warunki życia mieszkańców oraz powstanie ewentualnie innych zagrożeń, a także w jaki sposób wynikające z niej zmiany wpłyną na ochronę walorów i procesów przyrodniczych oraz jakie niezbędne działania należy wykonać, aby dokonać łagodzenia skutków zmian klimatu.

Projekt projektu Prognozy oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030” w wersji elektronicznej zamieszczony został na stronach internetowych Miasta Włodawa oraz Gminy Włodawa. W wersji papierowej dokument był dostępny w:

  • Urzędzie Miejskim we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 41,
  • Urzędzie Gminy we Włodawie, Al. Jana Pawła II 22.

Opinie można było składać poprzez pobranie i wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej lub papierowej i przesłanie jej na podany w ogłoszeniu o konsultacjach adres.

W ramach konsultacji społecznych wpłynęła jedna wypełnienia ankieta, zawierająca opinie/ wnioski związane z prognozą oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”. Treść uwag wraz z ich oceną przedstawiono w „Sprawozdaniu z przeprowadzonych konsultacji społecznych”, które prezentujemy poniżej.

Link:

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych prognozą oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włodawa na lata 2021 – 2030”

Śledź nas na :
close