ZAPROSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa do śledzenia obrad II sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w dniu 21 maja 2024 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, Aleja Józefa Piłsudskiego 41 we Włodawie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 powołania Komisji Rewizyjnej;
5.2 powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
5.3 powołania Komisji Porządku Publicznego IX kadencji Rady Miejskiej we Włodawie i ustalenia składów osobowych;
5.4 powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego IX kadencji Rady Miejskiej we Włodawie i ustalenia składów osobowych;
5.5 powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu IX kadencji Rady Miejskiej we Włodawie i ustalenia składów osobowych;
5.6 zmian w budżecie;
5.7 ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Włodawy;
5.8 wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Włodawa do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie
Renata Kapelko

Śledź nas na :
close